Zemaljska tv

Zemaljska analogna i digitalna dvb-t2 , ugradnja…

Posle prelaska na digitalno emitovanje TV programa, na celoj teritoriji Srbije možete gledati, pomocu krovne ili sobne antene,dva „paketa TV programa“, u dva multipleksa, sa razlicitim sadržajima.

Sadržaj Prvog multipleksa je identican na celoj teritoriji Srbije, izuzev Vojvodine, i cine ga programi onih televizija koje imaju dozvole za emitovanje na celom prostoru Srbije: RTS 1, RTS 2 i RTS 3, TV Pink, Prva TV, TV B92 i TV Happy, a na teritoriji Vojvodine i programi RTV 1 i RTV 2.

Sadržaj Drugog multipleksa se razlikuje po Zonama raspodele, što znaci da se sa glavnih digitalnih predajnika u svakoj zoni emituju razliciti programi. Iz razlicitih tehnickih razloga savetujemo da povremeno preskenirate svoje prijemnike.